time (+98)21-22841820
  • English (English)
  • کوره های صنعتی
  • کوره های قوس الکتریکی

درباره ما

ما از سال 1372 با تولید خاک های نسوز سیلیسی جهت کوره های القائی ، کوره های دوار و پاتیل های حمل ذوب آغاز به کار نموده ضمن تعمیرات و مشاوره در نصب و راه اندازی کوره های صنعتی فعالیت خود را گسترش دادیم.
در سال 1380 شرکت دیرگداز جم به ثبت رسیده و سپس کارخانه ی اول در قزوین تاسیس گردید طی این مدت تولید انواع جرمهای ریختنی ( جرم های معمولی و کم سیمان با 97- 45 درصد آلومینا) و خاک های نسوز شاموتی و آلومینائی را هم به محصولات خود اضافه کرده بودیم.
در سال 1384 با شروع تولید آجرهای نسوز شاموتی و آلومینائی سنگین و قطعات نسوز شکل دار ) pre - cast (سنگین و سبک برای کوره های صنعتی تقریبا بیشتر اهداف اولیه را کسب کرده بودیم و از آن پس حجم تولیدات را افزایش داده و با افزودن به خطوط تولید و ایجاد اتوماسیون صنعتی ضمن تقویت و تجهیز آزمایشگاه و واحد تضمین کیفیت توانستیم اعتماد و اطمینان مشتریان شرکت را کسب نمائیم.
در طی مدت یک سال خاک نسوز V S - 6 را به بهترین خاک نسوز برای تولید فولاد ساختمانی در کوره های القائی تا گنجایش 30 تن در ایران تبدیل کرده و برند آنرا به ثبت رساندیم طوریکه شرکت های خارجی توان رقابت با ما را نداشته باشند.
اکنون همزمان با راه اندازی پایگاه مجازی شرکت برنامه آینده خود را که رسیدن به تولید اسمی 50000 ( پنجاه هزار ) تن در سال و تکمیل این تولیدات با اضافه شدن خاک های نسوز آلومینائی خشک جهت کوره های القائی کانال دار و پورینگ ذوب چدن و خاک های منیزیتی و اسپینیلی برای کوره های قوس الکتریک جهت ذوب فولاد های پر کربن و آلیاژی است اعلام نموده و امیدواریم مثل بقیه اهداف بزودی به آنها دست یابیم با امید بهروزی و موفقیت روزافزون.